organic bio ekologia Regulamin – Ekologia Organic Leaf

REGULAMIN

 

 1. Właścicielem i jednocześnie autorem domeny internetowej http://e-organicleaf.com/blog/ która służy do prowadzenia bloga internetowego o nazwie „ORGANIC LEAF”, jest Zbigniew Kozłowski (dalej Blog).
 2. Wejście na Bloga jest jednoznacznie z akceptacją treści niniejszego regulaminu.
 3. Autor Bloga zastrzega sobie prawo do niepublikowania komentarzy, bez podawania przyczyny. W szczególności nie będą publikowane komentarze, które:
  1. zawierają wulgaryzmy,
  2. obrażają autora bloga, komentujących lub inne osoby,
  3. obrażają jakąkolwiek grupę społeczną, etniczną lub wyznaniową,
  4. pozbawione są jakiejkolwiek logicznej treści,
  5. zawierają odnośniki do stron promujących wartości sprzeczne z wartościami promowanymi na Blogu,
  6. ingerujące w życie prywatne osób, zwłaszcza niepublicznych.
 4. Komentarze mogą być anonimowe, lecz powinny być podpisane: imieniem, inicjałami, pseudonimem (Nickiem) w celu ułatwienia innym komentatorom odnoszenie się do opublikowanych już komentarzy.
 5. Komentator publikuje na Blogu komentarze, opinie oraz inne materiały wyłącznie na własną odpowiedzialność. Autor Bloga nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczone przez Komentujących.
 6. Niedopuszczalne jest podejmowanie w komentarzach działań sprzecznych z prawem, uznanych powszechnie za naganne moralnie, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc.
 7. Autor Bloga prosi o przestrzeganie następujących reguł:
  1. komentarz w miarę możliwości powinien być rzeczowy, pozbawiony argumentów ad personam,
  2. staramy się nie przekraczać granicy między ironią, tonem prześmiewczym a świadomym prowokowaniem do kłótni i słownych pyskówek,
  3. staramy się pisać w miarę poprawną polszczyzną,
  4. w szczególności staramy się unikać błędów ortograficznych, także tzw. literówek,
  5. nie wprowadzamy wątków zupełnie nie związanych z tematyką postu.
 8. Wszystkie treści i zdjęcia  umieszczone na Blogu a w szczególności nazwa i grafika Bloga podlegają ochronie prawnej. Autor Bloga nie zezwala na kopiowanie, powielanie lub przedruk materiałów zawartych na Blogu bez pisemnej zgody autora.
 9. Autor Bloga nie gromadzi ani nie przetwarza danych osobowych.
 10. Na Blogu mogą być zamieszczone reklamy dostarczone przez podmioty zewnętrzne.
 11. Autor bloga zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu ich upublicznienia.
 12. Autor zachęca do dzielenia się z nim opinią o Blogu (pochwalić, konstruktywnie skrytykować, przedstawić nowe pomysły, zwrócić uwagę na niedociągnięcia itp.) pisząc do niego bezpośrednio na adres e-mail:
  info@e-organicleaf.com